GG-Cover-1440x500px.jpg

Betingelser for casting af værter til Grønnere Grøn

Casting: Bliv vært for en livekoncert til Grønnere Grøn  

Denne casting er oprettet og drevet af Grønnere Grøn. Castingen er ikke oprettet eller drevet af Facebook Inc. – det vil sige, at den hverken er sponsoreret og administreret af eller associeret med Facebook eller Instagram. Du vil som ansøger udelukkende få tilsendt Facebook-meddelelser, som omhandler castingen. Dine oplysninger vil ikke blive givet videre til tredje part. 

Når du ansøger, accepterer du automatisk nedenstående betingelser. Du bedes derfor læse dem nøje igennem, før du sender din ansøgning ind. 

 

Hvem kan deltage? 
Det er kun ansøgere, der har et privat koncertsted til Grønnere Grøn, der kan ansøge. Derudover skal du være 18+ år og bosat i Danmark. Der er kun én pr. husstand, der kan ansøge. For at ansøge skal du udfylde formularen og uploade en video af hvor din Grønnere Grøn skal afholdes. Ansatte hos Grønnere Grøn, Carlsberg Danmark, TV 2, NOVA, LB Forsikring og Muskelsvindfonden må ikke ansøge. 

 

Sådan søger du 
Du skal afgive dine oplysninger samt indstille dit sted som koncertsted i en motiveret ansøgning. Desuden skal du optage en video (max 1 minut) og uploade den sammen med din ansøgningEndvidere skal du afkrydse hvilke af artisterne du helst ser give koncert til din Grønnere Grøn fest 

 

Krav til din Grønnere Grøn fest 
I forbindelse med udvælgelsen stiller vi flg. krav for at du kan komme i betragtning som vært for en af de tv-transmitterede koncerter. 

 • Grønnere Grøn kommer på besøg inden koncerten (dato aftales med den udvalgte) for at aftale og sikre den bedste afviklingen og sikkerhed omkring det sted, du ønsker at afholde din Grønnere Grøn fest. 
 • Grønnere Grøn og produktionen kan, i det omfang det kræves, påbegynde klargøring, opstilling m.m. fredag d. 24/7 fra kl. 8.00 og afhente evt. udstyr d. 26/7. 
 • Det skal være muligt at afholde lydprøver både d. 24. & 25. juli i det omfang der er behov for dette. 
 • Der skal være adgang til strøm. Kravene vil variere fra kunsterne til kunster. I det omfang der ikke er nok strøm vil Grønnere Grøn arbejde på en løsning i samarbejde med den udvalgte. Omkostninger til dette dækkes af Grønnere Grøn.
 • Stedet er tilhørende en privat bolig og ejeren skal også her have fuld råderet – det må ikke være et fællesareal med ’tilknytning’ til boligen.  
 • Kun ens ’nære venner’ og familie kan deltage og der må ikke betales ydelser til værten for at deltage i festen. 
 • Festen er omfattet af reglerne i Ordensbekendtgørelsen om støj og lignende. Det er derfor din pligt og dit ansvar at overholde reglerne i Ordensbekendtgørelsen, eventuelle grundejerforeningsregler, varsling af naboer om eventuelle støjgener, varsling af naboer om eventuelle parkeringsudfordringer grundet produktionskøretøjer m.m. 
 • Det er din pligt og dit ansvar at overholde alle relevante COVID-19 bekendtgørelser og vejledninger. Da regler ændrer sig løbende hjælper Grønnere Grøn selvfølgelig dig med at du kan overholde disse. 
 • Grønnere Grøns TV-samarbejdspartner Pineapple har lov til at filme og vise koncertstedet samt gæsterne i produktionen og efterfølgende genudsendelser på tv, web eller sociale medier. 
 • Du og gæsterne må ikke være synligt berusede under optagelserne.
 • Alle dine gæster kommer til at udfylde en deltagerkontrakt, hvor de tillader, at vi må filme dem under koncerten. 
 • Du må ikke opsætte banner eller lignende med eksterne navne, logoer, forretningskendetegn m.v. eller i øvrigt foretage markedsføring på lokationen. Arrangørerne afgør egenrådigt om der er tale om uønsket markedsføring. 
 • Endvidere skal du være indforstået med at Grønnere Grøn bestemmer koncerttidspunktet d. 25/7 af hensyn til tv-transmissionen.  

 

Grønnere Grøn leverer i forbindelse med de tv-transmitterede koncerter: 

 • En fast kontaktperson der har ansvaret for din Grønnere Grøn fest. Et nærmere aftalt antal personer til op- og nedtagning af scene, lys og lyd. 
 • Logistik og sikkerhed for artisterne. 
 • Mad og drikke til Grønnere Grøn produktionen. 
 • Grønnere Grøn og partnerne er forsikret og i de tilfælde at der forvoldes skader af Grønnere Grøn eller partnere dækkes dette. 

 

Tuborg (Carlsberg Danmark A/S) leverer i forbindelse med de tv-transmitterede koncerter: 

En festpakke bestående bl.a. af Tuborg øl og vand samt diverse Grønnere Grøn merchandise. Udstyret opstilles og nedtages af Carlsberg Danmark A/Ss Eventservice.  

 

Udvælgelse af festværter 

Grønnere Grøn og Pineapple udvælger værtene. Ansøgningsfristen er fredag d. 3. juli 2020 kl. 24.00 De udvalgte værter kontaktes direkte via mail eller telefon. Hvis vi ikke kan får kontakt til en udvalgt, vælges der en ny.  Da koncerterne ikke har offentlig adgang må de udvalgte værter ikke på egne sociale medier el lign. fortælle at de skal være vært for en koncert med det formål at invitere gæster til koncerten. 

 

Immaterielle rettigheder mv. 

Ved din ansøgning garanterer du at alle oplysninger du giver, er sande og fuldstændige, ligesom du garanterer, at du i forbindelse med uploads eller lignende har rettigheden til materialet og ikke krænker tredjemands ret. Ved din ansøgning og ved upload eller anden offentliggørelse af materiale overdrager du samtidig alle immaterielle rettigheder til det pågældende til Grønnere Grøn og i øvrigt indrømmer en tidsubegrænset vederlagsfri brugsret til Grønnere Grøn, idet omfang overdragelse ikke er mulig som følge af dansk præceptiv lovgivning. 

 

Spørgsmål omkring castingen eller aktiviteterne på siden kan rettes til: 

Grønnere Grøn, Muskelsvindfonden 
Kongsvang Allé 23, Aarhus C 
info@muskelsvindfonden.dk